Not a member yet? Click here!

FFnyLogga.png

DECRIM NOW!

Avkriminalisering innebär att sexarbetare kan arbeta utan hot om straffrättsliga sanktioner. Straffrättsliga och administrativa straff för prostitution upphävs. Sexarbetarnas arbetsplatser regleras genom arbetsrättslagstiftning, vilket gör det möjligt för arbetstagare att hålla sina chefer ansvariga genom t.ex. arbetsmiljölagen och diskrimineringsrätten och att organisera sig fackligt för sina rättigheter.  
 
Avkriminalisering ökar sexarbetares makt gentemot kunder, chefer, polis och hyresvärdar. Den gör människor säkrare. Den minskar överföringen av HIV. Därför rekommenderas avkriminalisering av sexarbete av människorättsorganisationer som Amnesty International, Human Rights Watch, UNAIDS, Världshälsoorganisationen, ILGA och the Global Alliance Against Traffic in Women.

Vad innebär avkriminalisering?
 • Det är lagligt att köpa sexarbetares tjänster. 
   

 • Att sälja sex är inte skäl till deportering. 
   

 • Sexarbetare kan arbeta tillsammans, dela kostnad för lokal och kan anlita den hjälp de behöver t.ex receptionist, telefonist, assistent, chaufför, revisor, säkerhetsvakt, fotograf. 
   

 • Sexarbetare kan leva och bo med partner och familj precis som vem som helst utan att familjens ekonomi är kriminaliserad. 
   

 • Sexarbetande föräldrar riskerar inte att bli av med sina barn pga yrkesval 
   

 • Fastighetsägare och hotell gör sig inte skyldiga till brott genom att hyra ut till sexarbetare. Sexarbetare riskerar inte att vräkas pga vad de jobbar med. 
   

 • Sexarbetare kan via rättssystemet få rätt mot arbetsgivare som diskriminerar. 
   

 • Lagar mot t.ex våld, hot, tvång, våldtäkt och pedofili försvinner inte. Att inte betala en sexarbetare för utförd tjänst blir straffbart (bedrägeri, stöld av tjänst eller våldtäkt). 
   

 • Att sälja sex ses inte som mäns våld mot kvinnor. Man tydliggör att det är ett yrke för människor. 

Övriga krav

Rättsligt
 • Sexarbetare ska vara en skyddad kategori då de är extra utsatta.

 • Särskilda poliser utbildade i bemötande av sexarbetare att kunna vända sig till för att anmäla brott utan att bli nedvärderade och ifrågasatta. 

 • Ta sexarbetare på allvar när de anmäler brott! 

Arbetsrättsligt
 • Rätt att neka kund eller ta tillbaka samtycke utan vidare förklaring.

 • Olagligt att tvinga eller pressa någon till att sälja sex mot sin vilja.

 • Sexarbetare ska ha rätt att arbeta i trygga, rena och bekväma miljöer.

 • Att betala skatt är ett moment 22. Ingen vågar? ”får”? registrera företag med en riktig beskrivning och kategori-kod. Att ljuga i beskrivningen och välja annan kod är olagligt. Vi behöver kunna betala skatt utan att outa oss. Säkra rutiner för personer som säljer sex behöver jobbas fram.

 • Det ska finnas lagliga vägar för sexarbetare att komma och arbeta i Sverige så att de inte är beroende av människosmugglare och andra som utnyttjar deras situation. 

 • Gör det lätt för alla sexarbetare att betala skatt, inklusive migranter.  

Sjuk-/Hälsovård & Skyddsnät
 • Lågtröskelmottagningar som är anonyma, gratis och utformade i samarbete med sexarbetare.

 • Exit-program utformat efter sexarbetare (inklusive migranters) faktiska behov. 

 • Smittskyddslagen tolkas som om att det är otillåtet att sälja/köpa sex om man är hiv-smittad. Man borde alltså inte få ha sex mot betalning överhuvudtaget medan det inte finns någon exakt begränsning för hur mycket/med hur många man får ha sex med gratis. Anpassa efter individuella behov och ta bort all diskriminering. Samma regler borde gälla för alla och utgå från ett folkhälsoperspektiv istället för att utgå från fördomar om att sexarbete är ett riskbeteende i sig. Det är kriminalisering som leder till ökad osäkerhet i allmänhet för sexarbetare. 

 • Sexarbetar-certifierade mottagningar för HIV/STI-test, rådgivning och samtal. Dessa ska vara specialiserade på sexarbetares faktiska behov som utgår från att alla är olika och behöver olika hjälp. Bemöt sexarbetare på samma sätt som andra patienter utan att försöka rädda oss, pressa oss till att sluta sälja sex eller hota med att rapportera oss till sociala myndigheter för att vi inte passar normen. Vi är kapabla att ta egna beslut.  

 • Sexarbetar-certifierade psykologer och terapeuter. Många sexarbetare vågar inte berätta för psykolog/terapeut om sitt sexarbete av rädsla för att bli dömda. Många som har berättat upptäcker att psykolog/terapeut helt hakar upp sig på sexarbetet och sina egna förutfattade meningar om just detta. 

 • Ifrågasätt inte någons rätt att genomföra ett HIV/STI-test.  Sexarbetare ska inte behöva berätta vad de jobbar med för att få göra nödvändiga test!

Bemötande
 • Döm och nedvärdera inte sexarbetare.

 • Utgå från att sexarbetare, liksom icke-sexarbetare, känner till sin egna livssituation och känner sig själva bäst. Lyssna på vad de faktiskt säger och behandla dem inte som mindre rationella än andra människor.