Inte medlem än? Klicka här!

CORONA KRISFOND

COVID-19-pandemin har konsekvenser för oss alla. Just nu ser många sexarbetare en dramatisk minskning av klienter och arbete. I takt med att fler och fler människor isolerar sig under de kommande veckorna riskerar det att bli värre.

Många sexarbetare står utanför samhället och har heller inte haft möjlighet att lägga undan pengar för sämre tider. Och kan man inte arbeta så har man ingen inkomst. Att ta kontakt med socialtjänsten kan innebära att man riskerar vårdnaden om sina barn, att ens partner blir misstänkt för koppleri, att man förlorar sin lägenhet eller kan bli utvisad.

Fuckförbundet startar nu en krisinsamling för att hjälpa de sexarbetare som är i störst behov. Med ditt bidrag kommer vi att kunna säkra de mest sårbara med ekonomiskt hjälp för att täcka grundläggande levnadskostnader som hyra, el, mat etc. Vi prioriterar sexarbetare som inte har möjlighet att få A-kassa eller försörjningsstöd, de som har barn och  de som riskerar hemlöshet. Vi har nya sökanden  varje vecka. Hittills har vi efter verifiering betalat ut stöd till 11 sexarbetare som ansökt från fonden. De har alla känt stor lättnad trots att vi ser att behovet är så mycket större än det vi har kunnat bidra med. Din gåva är fortsatt viktig!

Våra bidragsgivares integritet är något vi i Fuckförbundet tycker är oerhört viktigt och tar på största allvar. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och får inte delas eller yppas till någon utomstående. Detta gäller alla personuppgifter oavsett om de avser gåvogivare, medverkande, mottagare eller andra. Vi bokför inte på något sätt vilka våra givare är.

Vi tar bara emot gåvor i form av pengar, ej i form av värdepapper, fastigheter eller andra föremål med ett marknadsmässigt värde. Redovisning av insamlade medel, kostnader och utdelade medel sker i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Fuckförbundet betalar tillbaka gåvor i de fall uppenbara fel begåtts eller om givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid. Återbetalning sker också, om särskilda villkor eller önskemål som uttalas i samband med gåvan, inte kan tillgodoses.

 
Inget bidrag är för litet!

Bankuppgifter

Svenska Kronor

Clearing number:
3274

Account number:
20 99700

IBAN:
SE89 3000 0000 0327 4209 9700

Bank office:
Nordea

Euro €

Bank code (SWIFT / BIC):
TRWIBEB1XXX

IBAN:
BE97 9670 3771 2249

TW account holder:
Fuckförbundet Sverige

Address:
TransferWise Europe SA
Avenue Marnix 13-17
1000
Brussels
Belgium

US Dollar $

Wire transfer number:
026073008

Bank code (SWIFT / BIC):
CMFGUS33

Routing number (ACH or ABA):
026073150

Account number:
8310308568

Account Holder:
TransferWise FBO Fuckförbundet Sverige

Address:
TransferWise
19 W 24th Street
10010
New York
United States
NY

GBP £

UK Sort Code:
23-14-70

Account number:
52441057

IBAN (to receive GBP from UK only):
GB68 TRWI 2314 7052 4410 57

Account Holder:
Fuckförbundet Sverige

Address:
TransferWise
56 Shoreditch High Street
E1 6JJ
London
United Kingdom

© 2020 Fuckförbundet

FFnyLogga.png

Member of ICRSE & NSWP