Inte medlem än? Klicka här!

Feminists for Sex Workers

Just nu pågår ett maifest startad av Feminists for Sex Workers. Manifestet syftar till att synliggöra stödet från kvinnors rättigheter och feministorganisationer, grupper och kollektiv och feministiska individer för erkännande av sexarbete som arbete och avkriminalisering av sexarbete. Självklart vill Fuckförbundet stödja detta och har skrivit under. Tyvärr är det få andra svenska organisationer och föreningar på listan.

Men ta gärna en titt på deras hemsida, där förutom info om manifestet finns även sexarbetares berättelser om deras aktivism för att sexarbetare ska få mer rättigheter, men även ett quiz där du kan testa dina kunskaper i ämnet. Sidan är dock på engelska och hittas här:

https://feministsforsexworkers.com/


In English

Right now is a maifest started by Feminists for Sex Workers. The Manifesto aims to make visible the support of women's rights and feminist organizations, groups and collective and feminist individuals for recognition of sex work as work and decriminalization of sex work. Fuckförbundet wants to support this and has signed it. Unfortunately, there are few other Swedish organizations and associations on the list. But please take a look at their website, where in addition to info about the manifesto, there are also sex workers' stories about their activism to give sex workers more rights, but also a quiz where you can test your knowledge on the subject.

https://feministsforsexworkers.com/99 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla