Inte medlem än? Klicka här!

Internationella sexarbetardagen

Uppdaterat: 3 juni 2020

Låt oss krossa horfobin tillsammans på Internationella Sexarbetardagen!

Denna dag började 1975 med den tio dagar långa ockupationen av Saint Nizier-kyrkan i Lyon, Frankrike, när över hundra sexarbetare protesterade mot deras omänskliga arbetsvillkor. Efter tuffare repressalier från polisen tvingades sexarbetare arbeta under jorden, vilket ledde till minskad säkerhet och tre arbetare mördades. Liksom i dag krävde de ett slut på polistrakasserier, bättre arbetsvillkor och ett slut på stigmatiseringen. Till skillnad från idag fick ockupationen stöd från politiska, fackliga och feministiska organisationer. 45 år senare och vi kämpar fortfarande och får inte det stöd som behövs från sådana organisationer. Sverige är kanske ett mycket sekulärt land men de kristna idéerna om hora- och madonnakomplexet är fortfarande väldigt verkliga för oss! Vi är trötta på ett samhälle som hellre vill lyssna på en kristen polis som gjorde en karriär av att "rädda oss", även om enbart en av hundra sexarbetare som påträffats under razzior vill ha deras "hjälp". Undrar någon någonsin, om vi tog alla de miljoner kronor som polisen fick för att rikta in sig på klienter och istället frågade sexarbetare vad vi egentligen behövde? Istället är vi beroende av religiösa icke-statliga organisationer om vi behöver hjälp att sluta, och om vi behöver hjälp när vi arbetar finns det inga alternativ. Vi är trötta på att bli behandlade som andra klassens medborgare, bara rättigheter kan stoppa fel!


(tryck av en av våra medlemmar, snart tillgänglig på merch)
Let's smash whorephobia together on International Whores Day!

This day started in 1975 with the 10-day occupation of the S:t Nizier Church in Lyon, France, when over a hundred sex workers were protesting their inhumane working conditions. After tougher reprisals from the police, sex workers were forced to work underground leading to decreased safety and 3 workers being murdered. Much like today they demanded an end to police harassment, better working conditions and an end to the stigma. Unlike today, the occupation received support from political, union and feminist organisations. 45 years later and we are still struggling and not getting the support needed from such organisations.

Sweden might be a very secular country but the christian ideas of the whore and madonna complex is still very real to us! We are sick of a society who rather listen to a christian cop who's made a career out of "saving us", even after admitting only 1 out of a 100 sex workers encountered in raids want their "help". Did anyone ever wonder, what if we took all the millions of crowns the police has received to target clients and instead asked sex workers what WE actually need? Instead we're dependant on religious NGOs if we need help to quit, and if we need help while working there aren't even any options. We're sick of being treated like second class citizens, only rights can stop the wrongs!


(print by one of our members, soon available on merch)
71 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla