Inte medlem än? Klicka här!

Läkare i Världen har viktiga förslag som inte får försvinna i mediebruset kring Paolo Roberto

Uppdaterat: 26 maj 2020

Fuckförbundet ställer sig bakom Läkare i Världens uttalande gällande uppståndelsen kring kändisen Paolo Robertos sexköp.

Generalsektreterare Eliot Wieslander skriver: På Läkare i Världen möter vi människor med respekt för deras utsatthet, vi erbjuder vård och stöd. Att ha erfarenhet av sex mot ersättning är relativt vanligt hos våra besökare. Att ha varit offer för människohandel och riskera att återtaffickeras är inte något man idag får skydd för i Sverige. Inte ens abort efter övergreppen kan man få om man t.ex saknar europeisk sjukförsäkring.

Då kan man komma till oss så gör vi vad vi kan för att hjälpa. Jag skulle t ex kunna berätta lite om det och några enkla saker våra beslutsfattare skulle kunna göra om de nu verkligen ville att just dessa utsatta skulle få det bättre.

Kanske kan vi då för ett ögonblick sluta prata om köparna och bry oss om de rättighetsbärare som det faktiskt _borde_ handla om.


Läkare i Världen uppmanar beslutsfattare i Sverige att omedelbart genomföra tre enkla

förändringar för att rädda liv och hjälpa människor som tvingats in i sexhandel i Sverige:

1) Tillgängliggör vård för utsatta EU-medborgare som diskriminerats från sjukförsäkring.

2) Utöka arbetet utifrån samtyckeslagen så att de verkliga offren ses som målsägare i de brott de utsätts för.

3) Avskaffa den tillfälliga lagen som nekar utsatta människor asyl för synnerligen ömmande skäl och stärk skrivningarna i det nya förslaget så att våldtagna kvinnor, män och barn har lättare att få hjälp och skydd.


På stora nyhetssidor stoltserar polis med hur många kunder de tagit fast under ”Insats torsk”, men vi hör aldrig talas om ”Insats Hjälpa sexsäljare”. Media rapporterar aldrig om baksidan av jakten på kunder som många gånger leder till att man som migrant blir avvisad tillbaka till ”Europas fattigaste länder”. Enligt Utlänningslagen klassas sexarbete som oärligt arbete eftersom kunderna är kriminella, och det är på dessa grunder man avvisar sexsäljande migranter. Är alla de som spekulerat och engagerat sig i Paolo Robertos fall redo att engagera sig för avskaffandet av en lag som bygger på rasism och klassklyftor? En lag som tvingar er att omvärdera bilden av polisen som upphöjda samhällshjältar som räddar utsatta människor, när de i själva verket upprätthåller utsattheten?

Fuckförbundet kräver att Utlänningslagen slutar användas för att avvisa sexsäljande migranter! Staten lägger enorma summor på polisiära insatser att ta fast våra kunder istället för att etablera statligt stöd till oss som säljer sex. Vi är ekonomiskt beroende av vår inkomst som försvinner när polisen gör tillslag, och vi tvingas då riskera säkerheten och träffa kunder vi annars skulle undvika.

Hos de få instanser vi kan vända oss till känner många sig utdömda och omyndigförklarade. Ovanpå stigmat att sälja sex tillhör vi statistiskt sett andra normbrytande grupper, t.ex HBTQ+ och droganvändare, och många av oss har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som försvårar möjligheten att utföra ett vanligt arbete.

Vi anser att det är hög tid för staten att leva upp till påståendet att de bryr sig om oss, inte bara när vi har slutat sälja sex utan även när vi behöver stöd i våra pågående situationer som sexarbetare av olika slag.


Fuckförbundet är vidare kritiska till sexköpslagens utformning som bl.a innebär att de personerna lagen påstås värna om inte kan vara målsägande, och därmed inte kan få skadestånd. Om lagens funktion anses vara att ha en normerande effekt, vad har då detta sänt för signaler och till vem, under alla dessa år - att vi sexsäljare inte är några offer trots allt? Eller är det feministiska karriäristers godhetssignalering lagen är till för?

Vi ser hoppfullt på Läkare i Världens uppmaning att istället anpassa det polisiära arbetet utifrån Samtyckeslagstiftningen vilket skulle kunna stärka vår rätt att själva definiera våra erfarenheter. Vi är ledsna över att utomstående människor ständigt fråntar oss rätten att själva bestämma huruvida vi utsätts för våldtäkt eller inte; ”sexköp är lika med våldtäkt” och ”samtycke kan inte köpas!” har fyllt våra sociala medier de senaste dagarna. Dessa påståenden urvattnar ordets betydelse samtidigt som det förminskar de upplevelser vi faktiskt äger av våldtäkt.

Med samma logik kan inte kvinnor som grupp samtycka till sex med män eftersom vi lever i ett patriarkalt underläge.


Samhällets stigmatiserande bild av oss som trasiga själar med förstörda liv har funnits sen förra sekelskiftet, men att det är socialt accepterat att som feminist måla upp avhumaniserande bilder av oss som ”lealösa köttstycken man kan skada utan motstånd” för driva den egna karriären framåt är rätt talande för hur exkluderade vi är än idag.

VI behöver normerande signaler som hjälper till att riva ner de sekellånga fördomar som

utmärker sig när gemene person anser sig vara expert på våra liv.

Vi välkomnas om vi accepterar rollen som fallen kvinna och lämnar sexarbetet bakom oss, men om vi protesterar mot den tilldelade rollen och fortsätter sälja sex blir vi utfrysta och anklagade för att tillhöra någon sorts lycklig minoritet som älskar att ha sex med vem som helst.

Detta är ett tydligt exempel på hur patriarkala föreställningar om kvinnor som säljer sex lever kvar än idag, även bland feminister.

Vi hoppas att ni som hyser starka åsikter om sexarbete kan ta till er att det varken är svart eller vitt; utan nyansering blir våra erfarenheter fortsättningsvis förminskade till stereotypa roller.

Vi hoppas att fler engagerar sig för att få igenom förändringarna Läkare i Världen föreslagit för att minska de risker man utsätts för i samband med sexarbete.
530 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla