Inte medlem än? Klicka här!

Så utvisas personer med hjälp av sexköpslagen

Uppdaterat: 26 maj 2020


Polisens sätt att arbeta mot sexarbete är att "ta bort varan från marknaden"

Det är logiskt på sitt sätt. Sexköpslagen kom inte till för att skydda personer som utsatts för trafficking, eftersom det redan är kriminaliserat. Inte heller kom den med något skydd mot rasprofilering, även om man kunde räkna ut på förhand att polisen skulle pyssla med just rasprofilering. Sådant som inte sägs i ett lagstiftningsärende brukar säga lika mycket om lagens syfte, som det som faktiskt skrivs ut i förarbetena eller sägs i debatten."

Läs artikeln skriven av Joakim Lundqvist är jurist på Folkets Juristbyrå här:

https://www.kontextpress.se/politik/sexkopslagen


In English:

"The police way of working against sex work is to" remove the product from the market " is logical in its own way. The Sex Purchase Law was not created to protect people who have been subjected to trafficking, since it is already criminalized. It also did not come with any protection against racial profiling, although it could be calculated in advance that the police would tinker with just racial profiling. Things that are not said in a legislative case usually say as much about the purpose of the law as what is actually printed in the preliminary work or said in the debate. " Read the article written in Swedish by Joakim Lundqvist is a lawyer at the People's Law Office here:

https://www.kontextpress.se/politik/sexkopslagen181 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla