Inte medlem än? Klicka här!

Sverige Möts i SVT

Uppdaterat: 26 maj 2020


Efter att ha tittat på SVT-debatt med Belinda Olsson "Sverige Möts" om sexköp (och som alltid, med "prostitution" och "trafficking" synonymt) tycker flera av våra medlemmar att detta var en orättvis representation av debatten som helhet.


Endast två personer Myra Åhbeck Öhrman och Dana Pourkomeylian var tvungna att försvara våra rättigheter mot fem personer. SVT kontaktade oss men flera medlemmar bestämde sig för att inte delta i denna form av debatt där vi ställs mot SWERFs i kraftfulla positioner som skulle föredra om vi bara försvann. En modig medlem, som ville delta, sattes på en "kanske" -lista tills de i sista minuten beslutade att det inte fanns tillräckligt med tid. Inte en enda aktiv sexarbetare var närvarande. Än en gång utesluts vi från samtal om vårt eget välbefinnande och rättigheter.


En annan lågpunkt var Annika Strandhäll som jämför sexhandel med organhandel och övergrepp mot barn. 🙃


Gör bättre Sverige.


https://www.svtplay.se/video/26536222/sverige-mots-direkt/sverige-mots-direkt-sasong-1-25-maj-20-00?start=auto


#sexköpslagen #nothingaboutuswithoutus #svpol #prostitution #sexhandel #sexarbete


 


After watching the debate in SVT with Belinda Olsson "Sverige Möts" on the purchase of sex (and, as always, using ‘prostitution’ and ‘trafficking’ interchangeably) several of our members feel that this was an unfair representation of the debate as a whole.


Only two people Myra Åhbeck Öhrman and Dana Pourkomeylian had to defend our rights against five opposing people. SVT reached out to us but several members decided not to participate in this form of debate where we’re put against SWERFs in powerful positions who’d prefer if we just disappeared. One brave member, who wanted to participate, was put on a “maybe” list until they, last minute, decided there wasn’t enough time. Not a single active sex worker was present. Yet again we’re being excluded from conversations about our own well being and rights.


Another low point was Annika Strandhäll comparing the sex trade with the trade of organs and child abuse. 🙃


Sweden, do better.


The show is in swedish.

https://www.svtplay.se/video/26536222/sverige-mots-direkt/sverige-mots-direkt-sasong-1-25-maj-20-00?start=auto


#sexköpslagen #nothingaboutuswithoutus #svpol #prostitution #sexhandel #sexarbete

344 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla