Inte medlem än? Klicka här!

Umeå vill straffa barn när en förälder köper sex


20 februari lade (S) ett förslag till Individ- och familjenämnden i Umeå kommun som bifallits för utredning. Förslaget gör gällande att sexköp i kommunen ska leda till obligatorisk orosanmälan hos socialtjänsten i de fall en förälder fällts, varpå en utredning kring barnens situation ska inledas. Fuckförbundet är starkt kritiska mot förslaget då åtskilliga komplikationer riskerar att uppstå; främst för familjerna och barnen i fråga. Man utmålar våra kunder som potentiellt opassande föräldrar och dubbelbestraffar dem.


Den befintliga sexköpslagen bidrar redan till ökad stigmatisering och farligare arbetsförhållanden för oss. Detta förslag kommer leda till ytterligare stigmatisering av våra kunder vilket direkt överförs till oss. För vår säkerhet, fysiska och psykiska hälsa kräver vi, precis som Amnesty, Human rights watch, WHO, UNFPA och en rad andra organisationer, full avkriminalisering.


Då våra kunder anses utföra en kriminell handling måste vi som säljare skydda dem. Detta innebär i praktiken att kunden sitter på all makt. Deras önskan att träffas anonymt prioriteras framför vår säkerhet. Ju mer vi själva tänker på vår säkerhet och har rutiner för detta, desto färre kunder vågar träffa oss. Frågan vi måste ställa oss är, hur säker har jag råd att vara?


Våra kunder är inga monster. De är precis vem som helst. Ibland är det en pappa som lever i en relation som saknar intimitet, eller en ensamstående far som inte finner tid eller energi för andra sorters relationer. Obefogade orosanmälningar till socialtjänsten pga en förälders sexuella aktiviteter utanför familjen, som inte berör barnets fostran eller skötsel eller inverkar på förälderns förmåga att tillgodose sitt barns behov, riskerar att splittra familjer som är välfungerande och kärleksfulla. Sexarbetare riskerar redan att få sina barn omhändertagna om myndigheter får reda på att de säljer sexuella tjänster, även om det i socialtjänstlagen görs tydligt att det inte får vara en avgörande faktor. Med detta förslag kan sexarbetares barn utsättas i större omfattning.


Likt ifrågasättandet av homosexuellas förmåga till föräldraskap; att deras barn blir utsatta för homosex, blir även sexarbetare, och nu även deras kunder misstänkliggjorda och förtalade. Barn ska överhuvudtaget inte utsättas för sex, och en förälders sexuella aktivitet har ingenting med dennes föräldraförmåga att göra.


Fuckförbundet vill påminna om att även personer som ägnar sig åt sexarbete, sexköp, BDSM eller andra kinks, och konsumenter av pornografi, kan vara fullt dugliga och kärleksfulla föräldrar. Om man genuint bryr sig om barns bästa skulle man aldrig ens komma på tanken att utsätta ett barn för ett livslångt och oåterkalleligt trauma som en separation från familj eller en förälder innebär. Barns rätt till sina föräldrar och rätten att växa upp i sin biologiska familj väger tyngre än ett desperat och småaktigt försök till att bestraffa befolkningen om de ägnar sig åt, enligt rådande normer, otillåten sex.


Fuckförbundet

56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla